SOUTĚŽ O DĚTSKÝ OUTDOOROVÝ BATOH BOLL

Carousel 

 

SOUTĚŽ O DĚTSKÝ OUTDOOROVÝ BATOH BOLL - PRAVIDLA SOUTĚŽE

 

Úvodní ustanovení

1.1 Tato soutěž je pořádána e-shopem Svět Batohů.cz, provozovatelem je OPTIMAL TWIN s.r.o., se sídlem Na Valech 512, 595 01 Velká Bíteš , IČ: 29249813, (dále jen "pořadatel soutěže").

 

1.2 Soutěž je otevřena pro všechny účastníky, kteří splní podmínky uvedené v těchto pravidlech. Účast v soutěži má dobrovolný charakter.

 

1.3. Účastník svým zapojením do soutěže vyjadřuje souhlas s těmito pravidly. 

 

1.4 Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Instagram a nijak s nÍ nesouvisí. Instagram nemá žádné závazky vůči soutěžícím a výhercům.

 

1.5 Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s nÍ nesouvisí. Facebook nemá žádné závazky vůči soutěžícím a výhercům.

 

Zpracování osobních údajů

Účastník dává souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely této soutěže v rozsahu uvedeném níže.

2.1 Zpracovávanými osobními údaji Účastníků jsou – jméno a příjmení.

 

2.2 Zpracovávanými osobními údaji výherců jsou – jméno a příjmení, úplná doručovací adresa včetně ulice, čísla popisného, PSČ a názvu obce, e-mailová adresa, telefonní číslo a  fotografie výherce s výhrou.

 

2.3 Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv písemně odvolán. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím doručení e-mailu na adresu info@svetbatohu. Odvoláním svého souhlasu bude účastník vyřazen ze soutěže a zároveň ztrácí nárok na výhru v soutěži.

 

Podmínky účasti

3.1 Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let s trvalým bydlištěm v České republice.

 

3.2 Účastníci soutěže musí splnit následující kroky:

 

  1. Instagram

- Sledovat účet @svetbatohu.cz na Instagramu

- Uvést pod soutěžním příspěvkem přesný název outdoorového   batohu značky Boll z ´následující kategorie e-shopu Svět Batohů.cz, kterou by si vybrali v případě výhry.

- Uvést jednoho přítele, kterého by výhra v soutěži potěšila.

 

nebo

 

  1. B)  Facebook

- Sledovat nebo likovat stránku Svět batohů na Facebooku

- Uvést pod soutěžním příspěvkem přesný název outdoorového   batohu značky Boll z ´následující kategorie e-shopu Svět Batohů.cz, kterou by si vybrali v případě výhry.

 

3.3 Účastníci musí dodržovat všechny podmínky uvedené v těchto pravidlech. Neúplné nebo nevhodné odpovědi budou považovány za neplatné a nebudou zahrnuty do losování.

 

3.4. Každý účastník se smí do soutěže zapojit pouze dvakrát, a to jednou ze svého účtu na Instagramu a jednou ze svého účtu na Facebooku.

 

Doba konání soutěže

4.1 Soutěž začíná 13. května 2024 v 16:00 hodin a končí 31. května 2024 v 23:59 hodin. 

 

Vyhlášení výherce

5.1 Výherce soutěže bude vybrán náhodným losováním ze všech účastníků, kteří splnili všechny podmínky účasti.

 

5.2 Výherce bude oznámen 3. května 2024 na této webové stránce a bude požádán o kontaktování pořadatele soutěže prostřednictvím soukromé zprávy. O výherci bude také informováno na profilech na sociálních sítích pořadatele.

 

5.3 Pokud výherce nereaguje a nezkontaktuje pořadatele do 7 dnů od oznámení výherce, ztrácí nárok na výhru a bude místo něj vybrán náhradník.

 

Cena

6.1 Výherce soutěže obdrží outdoorový batoh značky Boll z následující kategorie dle svého vlastního výběru, který zvolil ve svém soutěžním komentáři.

 

6.2 Výhru není možné směnit na peníze. 

 

6.3 Nákup zboží není v žádném případě podmínkou k účasti v soutěži.

 

Ostatní podmínky

7.1 Účastníci soutěže souhlasí s tím, že jejich jméno může být použito pro účely vyhlášení výherce na sociálních sítích nebo na webu svetbatohu.cz.

 

7.2 Účastníci soutěže souhlasí s tím, že v případě výhry poskytnou pořadateli do 14 kalendářních dní od fyzického doručení výhry svou fotografii s výhrou a tato fotografie může být umístěna na sociálních sítích nebo na webu svetbatohu.cz.

 

7.3 Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady změnit dobu trvání soutěže, soutěž odložit, přerušit a nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách.

 

7.4 Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoliv z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla.

 

7.5 Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. účast v soutěži falešnými účty nebo více účty patřícími stejné osobě apod. )

 

7.6 Tato soutěž není spojena s žádným jiným sponzorem ani sponzorovanou osobou.

 

7.7 Účastníci nenesou žádné náklady za účast v soutěži.

 

7.8 Výhra není právně vymahatelná.

 

Kontakt

8.1 Pro jakékoliv dotazy ohledně soutěže kontaktujte pořadatele na e-mailu info@svetbatohu.cz.