SOUTĚŽ O ŠKOLNÍ TAŠKU EMIPO

 

SOUTĚŽ O ŠKOLNÍ TAŠKU EMIPO - PRAVIDLA SOUTĚŽE

 

Úvodní ustanovení

1.1 Tato soutěž je pořádána e-shopem Svět Batohů.cz, provozovatelem je OPTIMAL TWIN s.r.o., se sídlem Na Valech 512, 595 01 Velká Bíteš , IČ: 29249813, (dále jen "pořadatel soutěže").

 

1.2 Soutěž je otevřena pro všechny účastníky, kteří splní podmínky uvedené v těchto pravidlech. Účast v soutěži má dobrovolný charakter.

 

1.3. Účastník svým zapojením do soutěže vyjadřuje souhlas s těmito pravidly. 

 

1.4 Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Instagram a nijak s nÍ nesouvisí. Instagram nemá žádné závazky vůči soutěžícím a výhercům.

 

1.5 Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s nÍ nesouvisí. Facebook nemá žádné závazky vůči soutěžícím a výhercům.

 

Zpracování osobních údajů

Účastník dává souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely této soutěže v rozsahu uvedeném níže.

2.1 Zpracovávanými osobními údaji Účastníků jsou – jméno a příjmení.

 

2.2 Zpracovávanými osobními údaji výherců jsou – jméno a příjmení, úplná doručovací adresa včetně ulice, čísla popisného, PSČ a názvu obce, e-mailová adresa, telefonní číslo a  fotografie výherce s výhrou.

 

2.3 Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv písemně odvolán. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím doručení e-mailu na adresu info@svetbatohu. Odvoláním svého souhlasu bude účastník vyřazen ze soutěže a zároveň ztrácí nárok na výhru v soutěži.

 

Podmínky účasti

3.1 Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let s trvalým bydlištěm v České republice.

 

3.2 Účastníci soutěže musí splnit následující kroky:

 

  1. Instagram

- Sledovat účet @svetbatohu.cz na Instagramu

- Uvést pod soutěžním příspěvkem přesný název školní aktovky značky Emipo z nabídky e-shopu Svět Batohů.cz, kterou by si vybrali v případě výhry.

- Uvést jednoho přítele, kterého by výhra v soutěži potěšila.

 

nebo

 

  1. B)  Facebook

- Sledovat nebo likovat stránku Svět batohů na Facebooku

- Uvést pod soutěžním příspěvkem přesný název školní aktovky značky Emipo z nabídky e-shopu Svět Batohů.cz, kterou by si vybrali v případě výhry.

 

3.3 Účastníci musí dodržovat všechny podmínky uvedené v těchto pravidlech. Neúplné nebo nevhodné odpovědi budou považovány za neplatné a nebudou zahrnuty do losování.

 

3.4. Každý účastník se smí do soutěže zapojit pouze dvakrát, a to jednou ze svého účtu na Instagramu a jednou ze svého účtu na Facebooku.

 

Doba konání soutěže

4.1 Soutěž začíná 16. listopadu 2023 v 16:00 hodin a končí 30. listopadu 2023 v 23:59 hodin. 

 

Vyhlášení výherce

5.1 Výherce soutěže bude vybrán náhodným losováním ze všech účastníků, kteří splnili všechny podmínky účasti.

 

5.2 Výherce bude oznámen 5. prosince 2023 na této webové stránce a bude požádán o kontaktování pořadatele soutěže prostřednictvím soukromé zprávy. O výherci bude také informováno na profilech na sociálních sítích pořadatele.

 

5.3 Pokud výherce nereaguje a nezkontaktuje pořadatele do 7 dnů od oznámení výherce, ztrácí nárok na výhru a bude místo něj vybrán náhradník.

 

Cena

6.1 Výherce soutěže obdrží školní tašku Emipo dle svého vlastního výběru, kterou zvolil ve svém soutěžním komentáři.

 

6.2 Výhru není možné směnit na peníze. 

 

6.3 Nákup zboží není v žádném případě podmínkou k účasti v soutěži.

 

Ostatní podmínky

7.1 Účastníci soutěže souhlasí s tím, že jejich jméno může být použito pro účely vyhlášení výherce na sociálních sítích nebo na webu svetbatohu.cz.

 

7.2 Účastníci soutěže souhlasí s tím, že v případě výhry poskytnou pořadateli do 14 kalendářních dní od fyzického doručení výhry svou fotografii s výhrou a tato fotografie může být umístěna na sociálních sítích nebo na webu svetbatohu.cz.

 

7.3 Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady změnit dobu trvání soutěže, soutěž odložit, přerušit a nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách.

 

7.4 Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoliv z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla.

 

7.5 Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. účast v soutěži falešnými účty nebo více účty patřícími stejné osobě apod. )

 

7.6 Tato soutěž není spojena s žádným jiným sponzorem ani sponzorovanou osobou.

 

7.7 Účastníci nenesou žádné náklady za účast v soutěži.

 

7.8 Výhra není právně vymahatelná.

 

Kontakt

8.1 Pro jakékoliv dotazy ohledně soutěže kontaktujte pořadatele na e-mailu info@svetbatohu.cz.